نکته: اگر قصد دارید فقط اطلاعات تماس آگهی های سایت همخونه 98 را ببینید ، خرید بسته برنزی را توصیه می کنیم.

نکته2: اگر قصد دارید علاوه بر مشاهده اطلاعات تماس ، آگهی ویژه (همخونه، اجاره خانه و آپارتمان، خوابگاه و …) در سایت همخونه 98 ارسال کنید ، توصیه می کنیم بسته های دیگر یعنی بسته نقره ای و بسته طلایی را خریداری کنید.

sale image
تخفیف

برنزی

10,000 تومان12,000 تومان اعتبار: 30 روزآگهی ساده: نامحدودتعداد تصاویر: 5لینک ویدیو : بلیمجاز به برچسب ها : بلیدسته بندی ها : همه نمایش اطلاعات تماس دیگر آگهی ها:بله
sale image
تخفیف

نقره ای

18,000 تومان22,000 تومان اعتبار: 60 روزآگهی ساده: نامحدودآگهی های ویژه: 1ارتقاء آگهی : 2تعداد تصاویر: 5لینک ویدیو : بلیمجاز به برچسب ها : بلیدسته بندی ها : همه نمایش اطلاعات تماس دیگر آگهی ها:بله
sale image
تخفیف

طلایی

25,000 تومان36,000 تومان اعتبار: 90 روزآگهی ساده: نامحدودآگهی های ویژه: 3ارتقاء آگهی : 5تعداد تصاویر: 5لینک ویدیو : بلیمجاز به برچسب ها : بلیدسته بندی ها : همه نمایش اطلاعات تماس دیگر آگهی ها:بله
بالا